TO NEWLOOK =>

Sr_no entryno mobile sur_name1 first_name1 father_name1 grand_father1 dob mstat gautra1 city1 bksr source
1 775  999  RAJYAGURU  JANAKBHAI  NARMADASHANKAR    1988  UN  VASHISHTH  GHANA  17  BHAVNAGAR2011
2 796  9824661644  JOSHI  MEHULKUMAR  REVASHANKAR    1988  UN  VASHISHTH  PADARAGADH  23  BHAVNAGAR2011
3 800  9428496370  JOSHI  BHADRESHKUMAR  BHIMASHANKAR  VENISHANKAR  1988  UN  VASHISHTH  PADARAGADH  24  BHAVNAGAR2011
4 1062  999  JOSHI  BHAVESH  ANANTRAI    1988  UN  VASHISHTH  VADAL  28  BHAVNAGAR2011
5 1792  999  JOSHI  ANAND  BHIKUBHAI    1988  UN  VASHISHTH  MAHUVA  129  MAHUVA2010
6 2561  999  RAJYAGURU  PRANAV  SURESHKUMAR    1988  UN  VASHISHTH  MOTIJAGADHAR  265  MAHUVA2010
7 2738  999  JOSHI  RASIKBHAI  REVASHANKAR    1988  UN  VASHISHTH  KUMBHARIYA  300  MAHUVA2010
8 2782  999  RAJYAGURU  MUKUNDBHAI  CHHELSHANKARBHAI    1988  UN  VASHISHTH  BILA  308  MAHUVA2010
9 2809  999  JOSHI  HIREN  RASIKBHAI    1988  UN  VASHISHTH  BILA  312  MAHUVA2010
10 4245  9377405019  RAJYAGURU  SANDIPBHAI  GUNVANTRAI    1988  UN  VASHISHTH  VADODARA  22  VADODARA-2008
11 5689  999  RAJYAGURU  RAVIBHAI  BHALCHANDRABHAI  POPATLAL  1988  UN  VASHISHTH  BHAVNAGAR  19  KAMALIYAGOR-2012
12 5803  999  JOSHI  KENIL  HARESHKUMAR  MAHIPATRAI  1988  UN  VASHISHTH  BHAVNAGAR  41  KAMALIYAGOR-2012
13 5847  9228978858  RAJYAGURU  KISHORBHAI  PRADUMANBHAI  BECHARBHAI  1988  UN  VASHISHTH  BHAVNAGAR  48  KAMALIYAGOR-2012
14 6118  9925407688  JOSHI  VIJAYKUMAR  BATUKRAI  JADAVJIBHAI  1988  UN  VASHISHTH  KHARDI  94  KAMALIYAGOR-2012
15 6264  999  JOSHI  JIGARBHAI  BHARATBHAI  VENISHANKAR  1988  UN  VASHISHTH  MAHUVA  121  KAMALIYAGOR-2012
16 6336  9327958809  JOSHI  JIGNESHBHAI  JAGANNATHBHAI  AMBASHANKARBHAI  1988  UN  VASHISHTH  MAHUVA  134  KAMALIYAGOR-2012
17 6630  999  JOSHI  HARDIKBHAI  HASMUKHBHAI  RATILAL  1988  UN  VASHISHTH  MUMBAI  186  KAMALIYAGOR-2012
18 6899  999  JOSHI  KIRANKUMAR  REVASHANKAR    1988  UN  VASHISHTH  LONDON - U.K.  238  KAMALIYAGOR-2012
19 7022  9099227711  RAJYAGURU  KAPILKUMAR  VIJAYKUMAR  MOHANLAL  1988  UN  VASHISHTH  LONDON - U.K.  259  KAMALIYAGOR-2012
20 7127  999  JOSHI  DHARAMBHAI  MAHENDRABHAI  SHANTILAL  1988  UN  VASHISHTH  SHELAVADAR  272  KAMALIYAGOR-2012
21 7134  8950599962  JOSHI  RASIKKUMAR  REVASHANKAR    1988  UN  VASHISHTH  LONDON - U.K.  273  KAMALIYAGOR-2012
22 7170  7698052218  JOSHI  TUSHARBHAI  NANDLALBHAI    1988  UN  VASHISHTH  SURAT  279  KAMALIYAGOR-2012
23 7198  9978030315  RAJYAGURU  JAYSUKHBHAI  BALDEVBHAI  BALDEVBHAI  1988  UN  VASHISHTH  SURAT  284  KAMALIYAGOR-2012
24 7366  999  JOSHI  JAYDEV  KARUNASHANKAR  KANJIBHAI  1988  UN  VASHISHTH  TALAJA  316  KAMALIYAGOR-2012
25 7543  999  JOSHI  ROHANKUMAR  GOPALBHAI    1988  UN  VASHISHTH  LONDON - U.K.  351  KAMALIYAGOR-2012